Poradnik użytkownika - Czyli podstawowe info o tym jak pracować w Vectorworks

#1
Poradnik użytkownika Vectorworks
Kilka uwag na temat najczęściej występujących pytań dotyczących obsługi programu.


Większość pytań dotyczących obsługi programu Vectorworks jest spowodowana błędami w ustawieniach programu i konfiguracji pliku projektu użytkownika. Zagadnienie dotyczy szczególnie nawyków osób będących poprzednio użytkownikami programu AutoCAD.
Poniższe uwagi dotyczą szczególnie projektów opracowanych na bazie rysunków importowanych z formatów dwg, dxf, dwf.

1. Jednostki
• Zaleca się uwagę szczególnie przy importach z plików dwg.
• Błędne ustawienie jednostek projektu może wpłynąć na jakość pracy komputera. Współrzędne każdego punku są każdorazowo przeliczane przez CPU w odniesieniu do układu współrzędnych użytkownika. Jeśli ilość jednostek przeliczanych w każdorazowej operacji zaczyna przekraczać sensowne parametry (np. w przypadku pracy na mapach map i tworzenia planów miejscowych w milimetrach) może nastąpić nadmierne obciążenie CPU (procesora) i problem sprzętowy.

2. Skala
• Vectorworks jest programem, w którym nie należy pracować w skali 1:1. Skala ta jest zarezerwowana dla modeli precyzyjnych, których projekt również będzie publikowany w tej skali.
• Zalecane jest używanie jednej skali dla wszystkich warstw (należy zaznaczyć odpowiednie pole w oknie ustawień skali)
• Zalecane jest użycie w projekcie skali zbliżonej do skali, w której zamierza się generować rysunki końcowe. Każdorazowe tworzenie arkusza widoku umożliwia dowolne ustalenie jego skali.
• Skala projektu ma wpływ na sposób odwzorowania obiektów.
• UWAGA: AutoCad jest programem, który nie rozróżnia jednostek. 1 cal to w tym wypadku dokładnie tyle samo co 1m czy 1 cm. Dlatego aby zachować precyzję odwzorowania użytkownik jest zmuszony do pracy przy użyciu najmniejszej możliwej jednostki – zwykle 1 mm i skali 1:1. Vectorworks jest programem, który automatycznie czyta różnicę pomiędzy 1m, 1 calem a i 1 cm i 1 mm, i odpowiednio je przelicza zgodnie z ustawieniami użytkownika.

3. Położenie środka układu współrzędnych
• Producent zaleca ustawienie środka układu współrzędnych użytkownika w obrębie rysunku.
• Georeferencja – wewnętrzny środek układu współrzędnych nie ma związku z ustawieniem środka układu współrzędnych użytkownika i nie należy ich mylić. To dwie różne wartości.
• W wypadku plików importowanych z dwg i nie posiadających georeferencji należy koniecznie sprawdzić czy plik nie jest zanieczyszczony niechcianymi obiektami np. linie, punkty etc. Leżącymi daleko poza obszarem projektu. Należy je usunąć ponieważ ich obecność może mieć wpływ na sposób odwzorowania tekstur i widoczność obiektów.


4. Kreskowania w Vectorworks posiadają swój punkt początkowy. Szczególnie w wypadku plików importowanych z dwg należy sprawdzić ustawienia ich punktu początkowego w ustawieniach atrybutów kreskowania – punkt początkowy musi być możliwie zbliżony do 0.

5. Widok ujednolicony – Jest to ustawienie unikalne dla Vectorworks. Domyślnie należy aktywować widok ujednolicony aby prawidłowo warstwy projektu wyświetlać w jednolitym ułożeniu względem siebie.

6. Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić ustawienia inteligentnego kursora wg zalecanych ustawień – omówione szczegółowo w tutorialu „Podstawy 1”

7. Tło - Vectorworks jest programem WYSIWYG (what you see is what you get) - zresztą podobnie jak ArchiCAD i to, co rysujemy (modelujemy) będzie tak samo wyglądać na wydrukach. Stąd też i stosujemy jasne tło, najbardziej przypominające powierzchnię wydruków papierowych, chyba, że celowo planujemy użycie specjalnych efektów graficznych.

8. Vectorworks kalkuluje wszystko do wewnętrznego środka układu współrzędnych, stąd też zachowanie współrzędnych światowych (georeferencje mapy) nie jest zalecane, gdyż może przycinać wygląd modelu OpenGL lub w inny sposób zakłócać pracę nad tym modelem (jest to zresztą kłopot każdego oprogramowania CAD/BIM).

Dla współrzędnych światowych, wymaganych głównie w dwóch przypadkach (ZUDP dla sieci zewnętrznych obiektu architektonicznego oraz eksportu do KML) należy pracować na osobnym pliku, a sam budynek wstawić weń jako referencję (plik skorelowany). Każdy inny import DWG powinien być do scentrowany do wewnętrznego środka układu współrzędnych VW.
cron